გამარჯობა- sissejuhatus Gruusia keelde

Kuna erinevatest teesortidest kirjutamine aitas mul seda maailma palju paremini mõista, siis katsetan nüüd sama gruusia keelega. Uude riiki kolimine on alati keeruline- uue kultuuriga kohanemine, ümbritsevate inimeste tundma õppimine, uus keel... Eriti põnevaks läheb siis, kui järsku avastad, et ei oska enam lugeda.

Gruusia keel kuulub maailma kümne vanima keele hulka ning tuleb välja, et kusagil päris ajaloo alguses otsustasid siinsed elanikud, et nende keel peaks olema midagi täiesti erakordset ja omapärast. Siis mõeldigi välja gruusia keel (kartuli ena) ja gruusia tähestik. Esialgu oli tähestikust kolm versiooni, kuid minu õnneks on nüüdseks kasutusel vaid üks. Kõik selle tähestiku tähed saab jaotada nelja kategooriasse: tähed, mis näevad välja nagu ladina M (mitte ükski neist ei ole tegelikult "M"), number 6, number 3 ja kõik ülejäänud.
  • M-i sarnased: დ (d), თ (th), ლ (l), ო (o), რ (r, sellest sai inspiratsiooni ka meie Renegade logo), ფ (p), ღ (r - see põrisev prantsuse oma)

  • 6-e sarnased: ბ (b), გ (g), მ (m), ნ (n), ს (s), შ (sh), ძ (dz), წ (ts), ხ (kh)

  • 3-e sarnased: ვ (v), კ (k), პ (p), ც (ts), ჰ (h)

  • Ülejäänud: ა (a), ე (e), ზ (z), ი (i), ჟ (zh), ტ (t), უ (u), ქ (k), ყ (k), ჩ (ch), ჭ (ch), ჯ (j)

M-ide, 6-te ja 3-de variatsioonid katavad pea kaks kolmandikku gruusia tähestikust, ehk et kui suudad neil vahet teha, oled juba põhimõtteliselt lugemisvõimeline- palju õnne! 😊 Paljud tähed korduvad- näiteks on viis erinevat variatsiooni tähest "K" (või "G"). Hea uudis on, et tähestikus ei ole erinevaid suur- ja väiketähti. Iga "M", "6" ja "3" on ühtviisi tähtis, ei ole oluline, kas ta asetseb sõna alguses või keskel.

gruusia keele õpingud
Gruusia keele õpingud- tunnen ennast jälle nagu lasteaias esimesi tähti õppides!

Eestlasena on mulle erinevad susisevad "sh", "ch", "ts" ja "ds" versioonid üsna mõistetamatud, lisaks pakub Gruusia keel, nagu juba mainitud ka erinevaid korisevaid (ja mittekorisevaid) võimalusi K tähte väljendada. Aga ükskord ma võidan niikuinii ja saan hakkama kõigi korisevate ja susisevatega ning võin soravalt ka Gruusia keelseid raamatuid ette lugema hakata!

Kõlaliselt on gruusia keel üsna omapärane, aga kõige lähem kõlaline sugulane tundub minu jaoks olevat türgi keel. Mõned nopped esimestest õpitud väljenditest:

  • Tere! - Gamarjoba (გამარჯობა).  Fun fact- see tähendab otsetõlkes “võit” ja peegeldab Gruusia keerulist ajalugu, mis on Eestile sarnaselt täis erinevaid sõdu, vabadust, uusi pealetunge ja siis jälle iseseisvust.

  • Aitäh! - Madluba (მადლობა)

  • Nägemist! - Nakhvamdis (ნახვამდი)

Ja minu isiklik lemmik:

  • Ma ei saa aru - Ar mesmis! (არ მესმის)

Proovisime lisaks endale olulisi sõnu ja hääldusi õppida, kes veel näidnud ei ole, saab meie pingutusi siit vaadata:

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.